KALİTE POLİTİKASI

Firmamız aşağıda belirtilen başlıkları kendisine politika edinmeyi uygun bulmuştur.

  • Müşteri ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini belirlemek, yerine getirmek ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
  • Müşteri mülkiyetine ve özeline saygılı olmayı ilke edinerek, sürekli gelişime açık bir anlayışla sektöründe “öncü ve örnek” olmayı amaç edinmiştir.
  • Ulusal, Uluslararası Standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli mal ve hizmetler üretmek,
  • Firma imajını devamlı yükseltmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve kurallarına uymak,
  • Kalite ve verimliliği artırarak şirketimizin karlılığını sağlamak,
  • Çalışanların mutluluğunu sağlamak,
  • Çevreyi korumak,
  • Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize sunmak,
  • Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini

Benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine Katkı da bulunmalarını sağlamak,